Cajeput

Camphor-like, medicinal odour, milder than Eucalyptus, with a fruity note. Botanical name: Melaleuca leucadendron var. cajuputi.

Cajeput - Melaleuca leucadendron var. cajuputi
Cajeput - Melaleuca leucadendron var. cajuputi